Slovenský | English

Použitie RFID v nebezpečných prostrediach

Predložená vedecká štúdia skúma možnosť využitia technológie RFID pre použitie v nebezpečných prostrediach (explozívnych), na označovanie výbušných materiálov, sledovanie pohybu osôb a ich činnosti s príslušnou dokumentáciou pohybu a činnosti v digitálnej forme. Riešenie  zahrňuje skúmanie modelových situácii, sledovanie pohybu a stavu zásob munície a iného kovového tovaru (skúmanie vplyvu kovových súčastí vojenského materiálu na použiteľnosti RFID).