Slovenský | English

Modelovanie efektívnosti vojenských technických systémov v rámci ich životného cyklu

Cieľom analytickej študie bolo vvypracovať vyskumnu študiu, ktora analyzuje problematiku ceny životneho cyklu vojenskych systemov v nasledujucich oblastiach:

zhodnotenie dostupnych ” Life Cycle Cost Breakdown Structure (LCCBS” vojenskych systemov NATO,

navrh generickej LCCBS vojenskych systemov, analyzovať LCCBS vojenskych systemov,

preskumať koncepciu ”ekonomickej ceny” vojenskych systemov z hľadiska zakladnych pristupov:    a.) pevnej stanovenej efektivnosti (minimalizacia ceny ),

b.) pevne stanovenych nakladov (maximalizacie efektivnosti), preskumať možne cenove modely,

analyzovať využiteľnosť SWOT analyzy a metody čistej sučasnej hodnoty u organizacie netrhoveho charakteru ako je ministerstvo obrany, zvlašť vyjadrenia zisku ako trhovej charakteristiky inymi charakteristikami ktore možu byť hodnotovo vyjadrene ako ”zisk”

netržnej organizacie,

navrhnuť sposoby prepočtu efektivnosti investicie do vojenskych systemov.